Gwion Phillips

Maindy Leisure Centre
Biography - Bywgraffiad
Qualifications - Cymwysterau
Specialisms - Arbenigeddau
Reviews - Tystio

Biography - Bywgraffiad

Gwion is passionate about every aspect of fitness, health and lifetyle and has been from a young age participating is various sports and physical activities. Over the years of playing sports and keeping active Gwion developed an understanding of the importance of health and wellbeing and embarked on developing this interest into a career. 

Gwion has a degree is health, exercise and sport and has since completed his Personal Training qualifications fuelled by his ambition to help members of the public to move more, eat better and reach the best version of themselves. 

Having always been interested in health and fitness it’s easy to do something you love for a living.

Through a professional and progressive approach to fitness Gwion’s sessions are inclusive to all abilities and bespoke to meet clients goals and aspirations. 

You could be the next success story… 

 

Mae Gwion yn passionedd amdano pon agwedd o fitrwydd a iach ac wedi bod yn cymryd rhan yn chwarae gwahanol chwaraeon a gweithgareddau corfforol. Dros y flynydde o chwarae chwaraeon ac yn cadwn weithredol ma Gwion wedi datblygu dealldwriaeth or pwysigrwydd o iach a lles ac cychwynodd ar datblygu ei diddordeb mewn I gyrfa.

Mae gan Gwion gradd mewn iach, ymarfer corff ac astudiaethau chwaraeon ac ers hyn mae wedi cwbwlhau ei cymhwyster hyfforddaint personol I helpu gydai ei uchelgais I helpu aelodau or cyhoedd I symud fwy, bwytan well ac I cyrraedd fersiwn orau oi hunain.

Gan fod wastad diddordeb mewn iechyd a fitrwydd, mae’n hawdd I wneud rhywbeth rydych yn caru am fwyoliaeth.

Trwy fod yn broffesiynnol ac dull blaengar I fitrwydd fydd sessiynau Gwion yn cynhwysol I fod I abiliti a pwrpasol I cwrdd a goliau ac dyheadau y cleient.

Gall hyn fod eich stori lwyddiant nesaf.

Qualifications - Cymwysterau

 • Level 2 Fitness Instructor 
 • Level 3 Personal Training 
 • Hyfforddwr ffitrwydd Lefel 2
 • Hyfforddiant personol Lefel 3

Specialisms - Arbenigeddau

 • Speed, agility and plyometrics
 • Strength training
 • Weight  loss
 • Outdoor training
 • Nutritional advice
 • Cyflymder, ystwythder a plyometrics 
 • Ymarfer cryfder
 • Colli pwysau 
 • Ymarfer agored 
 • Cyfoethogi maeth

Reviews - Tystio

Rate this trainer

Book Today!

Complete the form below and this personal trainer will contact you to discuss your requirements.

Please note you need to be over 18 years of age to book one of our personal trainers.